Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yetim aylığı ne kadar? Kimler yetim maaşı alabilir
#1
Yetim aylığı ne kadar? Dul ve yetim aylıkları almanın şartları nelerdir? Yetim aylıkları kime hangi durumlarda bağlanır? sorularının yanıtını resmi kaynaklardan elde ettiğimiz bilgileri yazımızda sizler için derledik. İşte 2016-2017 en güncel yetim ve dul aylıkları ile ilgili detaylar...

Ölen kişinin ardından geri kalan kız, erkek ve eş için SGK tarafından yardım amaçlı bağlanan paraya yetim aylığı denir. Yetim aylığı alan kişilerin sigortalı işi olduğunda ilk primi ödenir ödenmez yetim aylığı ödeneği kesilmektedir. Yetim aylığı almak için gerekli olan şartların yerine getirilmesi gerekli görülmektedir. Yeni hükümet ile beraber yetim aylığında önemli değişikliklere gidildi. Bunlar aylık alan kişilere daha yüksek miktarda yansıması bekleniyor.

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun Dul ve Yetim Aylığı Bağlanacak Haller Madde 66 – Dul ve yetim aylıkları:

a) Cumhurbaşkanı iken veya ayrıldıktan sonra ölenlerin, b) İştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin,
c) Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,
ç) İştirakçilerden 45 inci Maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle ölenlerin veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin;
d) Erlerden 56 ncı Maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin;
e) Erlerden 56 ncı Madde gereğince vazife malullüğü aylığı alanlardan (Aylığa müstahak duruma girip te henüz bağlama yapılmamış olanlar dahil) ölenlerin,
f) (DeğiĢik: 9/7/1953 - 6122/3 md.) Fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olupta kesenekleri geri verilmemiş durumda olanlardan 61 yaşını doldurmadan ölenlerin, (3)
g) Vazife malullüğü geçtiğinden dolayı aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş ve fiili hizmet müddetleri de 10 yılı doldurmuş bulunanlardan ölenlerin, Ölüm tarihinde bu kanuna göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine bağlanır.(4)

Madde 67 – 66 ncı Maddede sözü geçen dul ve yetimler şunlardır:

a) Karı; b) Koca; c) Çocuklar; ç) Ana; d) Baba. Dul ve Yetim Aylıkları Madde 68 – (Değişik: 15/6/1978 - 2149/1 md.)

Dul ve yetim aylıkları: Ölenin bağlanmış veya bu Kanun hükümlerine göre hesaplanacak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıklarının;
a) Dul karı ve koca için % 50'si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine % 75'i,
b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için % 25'i, oranında bağlanır. Ölenin aylığa müstehak bir dul karı veya kocası ile bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya kocaya % 60, yetimine % 30 oranı uygulanır. Ölenin önceki eşinden olan çocuklarıyla, hem anadan hem babadan yetim olan veya af kanunlarına göre tescil edilmiş bulunan çocuklarına % 30 oranında aylık bağlanır. Sonradan hem anadan hem babadan yetim duruma giren çocukların aylıkları da % 30 oranı uygulanmak suretiyle yükseltilir

Yetim aylığı ne kadar? sorusuna cevap olarak yüzde değerleri verilmiştir.

1-Dul eş % 75,

2-Dul eş % 50 (Memur olan veya memur emekli aylığı alan dul eş)

3-Bir Dul eş, bir çocuk % 60, % 30

4-Bir Dul eş, iki çocuk % 50, % 25 er,

5-Bir Dul eş, üç ve daha fazla çocuk Eş aylığın yarısını % 50, çocuklarda kalan yarısını eşit paylaşmaktadırlar.

6-Tek çocuk % 50,

7-İki çocuk % 40 ar,

8-Üç ve daha fazla çocuk % 100 ü geçmemek kaydıyla eşit paylaşmaktadırlar.

ÖRNEK; Devlet memuru hizmet yapmış olduğu görev ve intibak sonucunda genel emekli aylığı hesaplanma sisteminde emekli aylık tutar 900, 950, 1000, 1080, 1100 TL.gibi (alt sınır aylığından az olan tutarlar) olursa, bu aylık ödenmeden, aylık tutarı alt sınır aylık seviyesine (2014 yılı için emekli kişilere ödenen alt sınır aylık tutarına 1310 TL. ye) yükseltilmektedir...
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi